Start - Artykuł rozwijany

29. 03. 2020

 

                                                                                                                                             

               

                                              OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Drodzy Parafianie!

Na czas epidemii wprowadzamy zmiany w porządku Mszy Świętych.

 

Niedzielny porządek Mszy św. będzie następujący:

 • o godz. 8.00 - będą odprawione intencje z 6.15, 8.00, 8.30 (kaplica w Górnym Szczyrku) i 9.45;
 • o godz. 11.00 - intencje z 10.30, 11.00, 11.45;
 • o godz. 15.30 - intencje z 15.30, 18.00, 20.00;

Wszystkie powyższe Msze (tj. o godz. 8.00, 11.00, 15.30) będą transmitowane na żywo, online z Sanktuarium św. Jakuba, by osoby, które zamówiły intencje mogły się łączyć z nami w swoich domach.
Nie mamy możliwości transmitowania ze wszystkich kościołów, więc na Waszą prośbę intencje z pozostałych kościołów zostały przeniesione do Sanktuarium św. Jakuba.
Nie będzie w niedzielę Mszy św. w kościele parafialnym i kaplicy. 

 

W tygodniu porządek Mszy św. będzie następujący: 

 • o godz. 6.30 - w kościele parafialnym 
 • o godz. 18.00 - w Sanktuarium św. Jakuba - transmitowana na żywo, online. Intencja z 19.00 będzie odprawiona o 18.00 w Sanktuarium św. Jakuba. 

W tygodniu nie będzie Mszy św. o godz. 19.00.

 

 

     

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU– 29 III 2020

 

 

 1. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z naszego Sanktuarium o godz. 15.00 - transmisja online - na żywo. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30 - online.
 2. Krocząc drogami wielkopostnej pokuty jesteśmy wezwani do pojed­nania z Bogiem i drugim człowiekiem. Jezus Chrystus zapra­sza nas dziś, by to czynić, przypominając o tym, że Ojciec niebieski wciąż obdarza ludzi darem nowego życia. Pozwólmy swoje grzechy zanurzyć w miłosierdziu Bożym, aby doświadczyć bogactwa nowego życia.
 3. Na czas epidemii wprowadzamy zmiany w porządku Mszy Świętych.

   

  Niedzielny porządek Mszy św. będzie następujący:

  • o godz. 8.00 - będą odprawione intencje z 6.15, 8.00, 8.30 (kaplica w Górnym Szczyrku) i 9.45;
  • o godz. 11.00 - intencje z 10.30, 11.00, 11.45;
  • o godz. 15.30 - intencje z 15.30, 18.00, 20.00;

  Wszystkie powyższe Msze (tj. o godz. 8.00, 11.00, 15.30) będą transmitowane na żywo, online z Sanktuarium św. Jakuba, by osoby, które zamówiły intencje mogły się łączyć z nami w swoich domach.
  Nie mamy możliwości transmitowania ze wszystkich kościołów, więc na Waszą prośbę intencje z pozostałych kościołów zostały przeniesione do Sanktuarium św. Jakuba.
  Nie będzie w niedzielę Mszy św. w kościele parafialnym i kaplicy. 

   

  W tygodniu porządek Mszy św. będzie następujący: 

  • o godz. 6.30 - w kościele parafialnym 
  • o godz. 18.00 - w Sanktuarium św. Jakuba - transmitowana na żywo, online. Intencja z 19.00 będzie odprawiona o 18.00 w Sanktuarium św. Jakuba. 

  W tygodniu nie będzie Mszy św. o godz. 19.00.

 4. 'Zbliża się Niedziela Palmowa. Dbając o ciągłość tradycji, uwzględniając obecne ograniczenia, Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji zaprasza do specjalnej, internetowej wersji Konkursu Palm Wielkanocnych. Do soboty 4 kwietnia wysyłajcie zdjęcia Waszych palm w wiadomości prywatnej na profilu Facebookowym Szczyrkowskiego Centrum Kultury lub mailowo m.kurowski@kultura.szczyrk.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 kwietnia. Szczegółowe informacje znajdziecie na Facebooku Miasta Szczyrk oraz Szczyrkowskiego Centrum Kultury'.

 5. Przypominamy o udzielonej dyspensie przez ks. Bpa Ordynariusza od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św., zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Dyspensa dotyczy wszystkich wiernych diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie i pozostaje w mocy aż do odwołania. Osoby, które z niej korzystają, prosimy o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy św. w środkach społecznego przekazu. We wskazaniach duszpasterskich z dnia 26 marca br. Ksiądz Biskup podkreśla, iż najskuteczniejszym sposobem na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa jest pozostanie w domu i ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi. 

 6. Jak wynika ze wskazań duszpasterskich naszego ks. Bpa w parafiach nie będzie spowiedzi przed świętami w zwyczajnej formie. Ks. Bp zachęca do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne.

 7. „ Bóg zapłać” wszystkim, którzy pomimo trudnej sytuacji wpłacają ofiary na konto; poczuwając się do odpowiedzialność za utrzymanie parafii. Na Waszą prośbę podajemy Nr konta bankowego: 39 1020 1390 0000 6402 0163 1969 (Bank PKO). Dane kontaktowe i wszelkie informacje są zamieszczone w folderze dotyczącym oltarzy w kościele parafialnym, który otrzymali Państwo podczas wizyty duszpasterskiej w ubiegłym roku 2018/2019 

 8. Transmisja mszy św. z Sanktuarium św. Jakuba odbędzie się w niedzielę o godz. 8.00, 11:00 i 15.00. Link do transmisji dostępny jest na profilu FB Miasta Szczyrk, na stronie parafialnej www.szczyrk.wiara.org.pl w zakładce: msza św. na żywo oraz na stronie www.zima.szczyrk.pl w zakładce: #zostanwdomu.

  Transmitowane będą również Gorzkie Żale  w niedzielę o godz. 15:00 i Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17:30. Linki do transmisji z Koronki do Miłosierdzia Bożego i Drogi Krzyżowej dostępne są również na stronie parafialnej www.szczyrk.wiara.org.pl w zakładce: msza św. na żywo.

   

  Transmisje realizowane są dzięki Miejskiemu Ośrodkowi Kultury Promocji i Informacji w Szczyrku, któremu składamy serdeczne podziękowania.

   

  W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym (chrzest, pogrzeb i ślub) nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Prawo to obowiązuje wszystkich bez wyjątku.

   

  Kwestie otwartego kościoła w ciągu dnia i możliwości nawiedzenia czy adoracji Najświętszego Sakramentu pozostają do rozstrzygnięcia przez Księdza Proboszcza

   

   

  Optymalnym miejscem sprawowania jest duże pomieszczenie albo otwarta przestrzeń. Należy zachować odpowiednią odległość od penitenta. 

    

 Dyspensa dla wiernych odnośnie Eucharystii i zasady udziału w nabożeństwach

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Do Wielkanocy zostaje zawieszony obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, a pozostający w domu nie mają grzechu.

 

W związku z tym Biskup Roman Pindel zarządza, by na każdej Mszy Świętej, także niedzielnej, w kościele mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję.

 

Msza Święta 

Na Mszy świętej w kościele mogą być tylko osoby, które zamówiły daną intencję.

 

Komunia Święta

Stanowczo zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę.

 

Sakrament Pokuty

Nie wolno organizować dodatkowych dni przedświątecznej spowiedzi świętej. Stanowi to bardzo duże zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa.

 

Sakrament Chorych

Chorych w domach odwiedzamy przede wszystkim na wypadek niebezpieczeństwa śmierci. Ograniczamy w ten sposób możliwość infekcji, która w przypadku chorych i starszych parafian grozi śmiercią. To kapłan, kontaktując się z wieloma osobami może być bezobjawowo zarażony. Stąd potrzeba najwyższej roztropności. 

 

Pogrzeb

 

Odprawiamy tylko na cmentarzu, a po ustaniu epidemii odprawimy Mszę św pogrzebową. 

 

Prosimy również przypominać wiernym, aby na cmentarzu stali w bezpiecznej odległości od siebie albo zaproponować, by przybyli na cmentarz rozproszyli się stając po kilka osób przy grobach swoich bliskich.

                                                                                                     Wszystkim życzymy Bożego Błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, pokoju w sercu. 

 

 

strona:
1